Gorbeialdeko Kuadrillako EPE: ZUZENTZEKO ERREKERIMENDUAK

ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO PROZESUA, ENPLEGU PUBLIKOAN BEHIN-BEHINEKOTASUNA MURRIZTEKO PREMIAZKO NEURRIEI BURUZKO ABENDUAREN 28KO 20/2021 LEGEAREN BABESEAN. AURKEZTUTAKO ESKABIDEETAN DOKUMENTAZIOA ZUZENTZEKO ERREKERIMENDUA, HONAKO LANPOSTU HAUETARAKO:

1.- GERENTE-LETRADUA
2.- SUSTAPEN EKONOMIKORAKO TEKNIKARIA
3.- GIZARTE LANGILEA
4.- EUSKARA TEKNIKARIA
5.- ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA
6.- INGURUMEN TEKNIKARIA

Hautaketa-prozesuak arautzen dituzten oinarri orokorren 7.5 artikuluarekin eta Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat etorriz, hamar egun balioduneko epean adierazitako akatsak zuzentzeko eskatzen zaie interesdunei, eta adierazten zaie, hala egin ezean, eskaeran atzera egin dutela ulertuko dela.

KONPROMISOTIK

Agenda

Fundacion Vital