Akordioa: Presidentziaren dedikazio partziala eta ordaindua

Erakunde honek, 2020ko otsailaren 19an egindako ezohiko Kuadrillaren Batzarrean, ondorengo akordioa onartu zuen:

 

Lehenengoa. Onestea, 2020tik aurrerako ondorioekin, erakunde honetako presidente Agustin Otsoa Eribeko Landaren ordainsari eta dedikazio araubidea.

Hau izango da:

Dedikazio partziala ehuneko 50ean.

  1. urteko zenbatekoa: 24.610,04 euro.

Zenbateko hori urte naturalari dagokio.

Zenbateko hori 14 soldatatan ordainduko da, urteko 12 hilabeteetan bana eta gainerako biak ekainean eta abenduan ordainduko dira.

 

Bigarrena. Gizarte Segurantzako araubide orokorrean alta ematea. Kuadrillak bere gain hartuko du enpresaren parteko kuotak ordaintzea.

 

Hirugarrena. Erabaki hau ALHAOn eta erakunde honen egoitza elektronikoan argitaratzea.

 

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

 

Murgian, 2020ko martxoaren 4an.

 

Presidentea

Agustín Otsoa Eribeko Landa

Iragarkia ikusi

Agenda

Albisteak

Fundacion Vital